header
line
     
  ESTRADA REPUBLIKE SRPSKE „ERS“ JE DOBROVOLJNO, NEPROFITNO STRUKOVNO UDRUŽENJE U KULTURI U KOJE SE UČLANJUJU MUZIČARI, ESTRADNI IZVOĐAČI, TE DRUGI MUZIČKI I ESTRADNO-SCENSKI RADNICI KOJI NALAZE SVOJ INTERES U DJELOVANJU "ERS"-a.  

line

onama photo
uclanjenje
licenciranje
normativa
organi
podruznice
aktuelnosti
galerija
kontakti

О namafacebook facebook

Estradna oblast na prostoru Republike Srpske uređena je Zakonom o estradnoj djelatnosti Republike Srpske br. 01-387/04 (Sl. glasnik RS br. 46/04 od 21.05.2004. godine) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o estradnoj djelatnosti br.01-1595/09 (Sl. glasnik RS br. 106/09 od 02.12.2009. godine). S obzirom na činjenicu da je ovim Zakonom predviđen rad samo jednog estradnog Udruženja u Republici Srpskoj, sva estradna udruženja morala su da usklade svoje poslovanje i na preporuku Ministarstva kulture, formirano je jedinstveno udruženje na nivou Republike Srpske.

Udruženje estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske, "Estrada Republike Srpske" - "ERS", osnovano je 21. jula 2004. godine, Sudsko rješenje br: F-1-193/04 od 4.10.2004. god, matični br. 019842209, JIB: 4402107760003, žiro račun: 5620990001777340 sa sjedištem: Banja Luka, Ulica Drage Malića 3. sa svojih šest regionalnih podružnica i to: I-Banja Luka, II-Prijedor, III-Doboj, IV-Istočno Sarajevo, V-Bijeljina, VI-Trebinje.

Udruženju estradnih radnika i estradnih umjetnika Republike Srpske u okviru njegove nadležnosti povjereno je vršenje javnih ovlašćenja: nadležno je za pitanja utvrđivanja estradnog svojstva i estradne kategorije i licenciranje estradnih radnika i estradnih umjetnika; vodi evidenciju estradnih radnika, estradnih umjetnika i izvođača; izdaje članske karte članovima Udruženja; propisuje način oglašavanja, rješava u pitanjima organizovanja estradnih programa; određuje uslove prijave za bavljenje estradnim radom na području Republike Srpske; donosi rješenja, daje mišljenja, izdaje potvrde i druge isprave o činjenicama o kojima odlučuje ili vodi evidenciju; organizuje estradne programe, vrši agencijske poslove i obezbjeđuje angažmane za članove.

Estradnom djelatnošću i javnim izvođenjem estradnog programa mogu se baviti lica koja imaju priznato svojstvo estradnog radnika i estradnog umjetnika ili vrhunskog estradnog umjetnika u skladu sa odredbama Zakona o estradnoj djelatnosti. Sticanje estradnog svojstva bliže je regulisano u Pravilniku o kriterijumima za priznavanje i sticanje statusa estradnog radnika, estradnog umjetnika i vrhunskog estradnog umjetnika u Republici Srpskoj koji je propisao Ministar prosvete i kulture Republike Srpske.

Više o dosadašnjem radu --->

 

Organizovanje estradnih programa - sve potrebne informacije možete pronaći ovdje->>>

Оbrasci i ugovori za preuzimanje

adobe - ЕRS Pristupnica

adobe - ЕRS zahtjev za učlanjenje i člansku kartu

adobe - ЕRS zahtjev za mišljenje о organizovanju zabavno-estradnog programa

adobe - ЕRS zahtjev za priznavanje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za produženje estradnog svojstva

adobe - ЕRS zahtjev za promjenu estradnog svojstva i kategorije

adobe - ЕRS prijava za stručni ispit

adobe - ЕRS biografija

adobe - ЕRS instrukcije za plaćanje

adobe - ЕRS ugovor I-1

adobe - ЕRS ugovor I-2

adobe - ЕRS ugovor sa izvođačima

adobe - Kandidacioni list

adobe - Teorija pitanja

adobe - Teorija odgovori

Оbrasce možete odštampati i popuniti ručno ili izvršiti popunu na računaru i poslati na e-mail. Ukoliko nemate program za čitanje PDF dokumenata, možete ga preuzeti оvdje->>>.

Prijatelji ERS-a

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  vladars
  rtrs
   
     
Аutorsko pravo© 2021 "Еstrada Republike Srpske". Sva prava zadržana. Dizajn: Žeka